İRAN TEHLİKESİ

Tehlikeyi Görmeyen İlelebet Payidar Kalamaz.

‘ŞİA DİNİ’ Kategorisi Arşivi

Hz. Ömer, 645 yılında İranlı bir mecusi olan Ebu Lulu Firuz tarafından şehit edildi. Hz. Ömer’in ölümü, İran topraklarında Mecusiler ve Mazdeistler arasında “Ömer’e Lanet Bayramı” adı altında kutlanmaya başlandı. Bu bayramı yıllar içerisinde İranlı Şiiler sahiplendi. Hz. Ömer yüzyıllardır şahadet yıldönümünde Şiiler tarafından lanetlenmektedir. Bu kutlamalarda bir araya gelen Şiiler ...

DEVAMI...

Safevi Devleti döneminde, İran - Pers yayılmacılığını gerçekleştirmek amacıyla, Şiiliğin resmi din ve ideoloji olarak kabul edildiğini daha önce teferruatlı olarak izah etmiştik. İran günümüzde de, yayılmacılık ve istihbarat maksadıyla, bir yandan Ülkemizde ve Ortadoğu’da yaşayan radikal grupları kullanmaya çalışırken, diğer yandan Ehl-i Beyt sevgisini yaşatan Alevi vatandaşlarımızı hedefleri arasına ...

DEVAMI...
Kategoriler: BAŞ YAZI, ŞİA DİNİ

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in, "Doğru Yolun Sapık Kolları" adlı eseri 1978'de kaleme alınmıştır. Üstad bu eserinde akıcı bir dille başta Şiilik olmak üzere, İslamiyetin sapık kolarının nasıl oluştuğunu anlatmaktadır. Bu eserle doğru bilinen bir çok yanlış tekrar gözden geçirilmektedir. Yahudi dönmesi İbn-i Sebe'nin İslamiyete yaptığı en ağır kötülükleri ve dini saptırma ...

DEVAMI...
Kategoriler: BAŞ YAZI, ŞİA DİNİ

Konuya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda vardır: İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarında, Şia’yı ifade etmek için Rafızîlik, Sünniliği ifade için ise Ehl-i Sünnet tabirleri kullanılır. Bu nedenle, Şiilerin “Aslında burada Şia’dan değil Rafızîlerden bahsediliyor” türünden savunmaları değersizdir. Aşağıda bazı İslam alimlerinin görüş ve fetvalarına özet olarak yer verilmiştir. İmam Buhari’nin görüşü Kur’an-ı Kerim’den ...

DEVAMI...

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününe "Aşure Günü" denmektedir. Aşure, normalde Müslümanlar açısından oldukça önemli ve sevinçli tarihi hadiselerin meydan geldiği bir gündür. Aşure gününde, Hz. Adem'in tövbesi kabul edilmiş, Hz. Nuh'un gemisi tufandan, Hz. Yunus balığın karnından kurtulmuş, Hz. İbrahim'i atıldığı ateş yakmamış, Hz. İdris göğe yükseltilmiş, Hz. ...

DEVAMI...
Kategoriler: SAPKINLIKLAR, ŞİA DİNİ

İslam'ın beş şartından biri olan hac hususunda Şiiler, Kur'an'ın emirlerini ve Hz. Peygamber'in (sav) sünnetini çiğnemekte bir beis görmezler. Kerbela başta olmak üzere Meşhed bölgeleri olarak isimlendirilen Şii kutsal mekânlarını ziyaret eden Şiiler, hacca giden Şiilerle kıyaslanamayacak kadar fazladır. Bu durum Kerbela’nın Kâbe’den üstün tutulması, bu konuda Şii fetvalarının bulunması ...

DEVAMI...
Kategoriler: SAPKINLIKLAR, ŞİA DİNİ

Şiiler her fırsatta kendilerini Müslümanlardan ayrıştırır. Şiiler kendilerine ayrı bir din inşa ettikleri gibi, kendilerine has camiler ve türbeler inşa ederler. Düşman belledikleri Sünnilerin camilerinde namaz kılmazlar. İran’da mevcut olan Sünni camileri hatta mescitleri birer birer kapatılmaktadır. Şiiler, günahkâr kimseler, hatta kafir olarak gördükleri Sünni imamların arkasında namaz kılmazlar. Bu konuda ...

DEVAMI...
Kategoriler: SAPKINLIKLAR, ŞİA DİNİ

Şii Ezanı’na siyaset karıştı Dinin direği namaz gibi bir ibadeti tahrif eden Şiiler, İslam'ın sembollerinden ezanı da tahrif etmekten geri durmadılar. Namazı üç vakit olarak kılan Şiiler, doğal olarak ezanı da 3 vakit olarak okurlar. Şii ezanını normal ezanlardan ayıran ikinci fark, Şii ezanında "Eşhedü enne Aliyyen Veliyyullah” veya "Eşhedü enne Aliyyen ...

DEVAMI...
Kategoriler: SAPKINLIKLAR, ŞİA DİNİ

Şiiler, namazı üç vakte indirmiştir Şiiler, açık ayetlere ve Hz. Peygamber’in (sav) sahih hadislerine rağmen, namazı 5 vakit yerine, 3 vakit olarak kılmaktadır. Hz. Peygamber'in can tehlikesi ve hacc gibi istisnai durumlarda bazı namazların bir arada kılınabileceğine ilişkin ruhsatı varken, Şiiler bunu ruhsat olmaktan çıkarıp dinin esası haline getirmiştir. Şiiler maalesef ...

DEVAMI...
Kategoriler: SAPKINLIKLAR, ŞİA DİNİ

Şii veya Şia, Arapça bir kelimedir ve “taraftar” anlamına gelir. Bu kelime, Hz. Osman’ın şehit edilmesinin ardından, Hz. Ali ve Hz. Muaviye (Haşimi ve Emevi kabileleri) arasında yaşanan hilafet krizinde, tarafları ifade etmek için kullanılmıştır. Şia kavramı, bu krizde yer alan taraflar anlamının dışına çıkarak, bugün İran’ının resmi ideolojisi olarak kullanılan ...

DEVAMI...